Monday, 23 July 2012

Kandungan Micro-Organisms Dalam EM Dan Tindakannya.


  1. Photosynthetic bacteria (Rhodopseudomonas spp).
  • Photosynthetic atau phototropic bacteria adalah satu kumpulan bacteria yang saling menyokong antara satu dengan lain.Kumpulan bacteria ini mengabongkan bahan bahan berguna yang dikeluarkan oleh akar,bahan bahan organik/gas beracun(spt. hydrogen sulphide), dengan menggunakan cahaya matahari atau bahang panas daripada tanah sebagai sumber tenaganya. Bahan berguna (kepada tanaman) yang dikeluarkan oleh microbes ini termasuk amino acids, nucleic acids, bahan bahan bioactive dan gula yang semuanya menyumbang kepada kesuburan tanaman.
  • Hasil daripada metabolism(metabolites) micro-organisms ini di serap terus oleh tanaman dan bertindak  sebagai substrates (substrate is a molecule upon which an enzyme acts.) bagi menambah populasi beneficial microbes.Sebagai contoh, Vesicular Arbuscular (VA) mycorrhizae dalam irhizosphere (bahagian tanah yang sempit berhampiran dengan akar) akan bertambah kerana terdapat nitrogenous compounds (amino acids) yang di hasilkan (secreted) oleh phototropic bacteria. Sebagai balasan VA mycorrhizae mempercepatkan pencairan phosphates dalam tanah yang memudahkan pemgambilannya oleh tanaman. VA mycorrhizae boleh ujud bersama dengan Azotobactor dan Rhizobium yang mana akan menambahkan keupayaan tanaman memanfaatkan nitrogen dalam atmosfera.
     2. Lactic Acid Bacteria (Lactobacillus SPP)
  • Lactic acid bacteria mengeluarkan lactic acid dengan menggunakan gula dan carbohydrates lain yang di hasilkan oleh photosynthetic bacteria dan yeast. Lactic acid adalah sterilising compound yang memusnahkan micro-organism yang bahaya (harmful)  kepada tanaman dan membantu mempercepatkan pereputan (decomposition) bahan bahan organik. Lactic acid mempercepatkan penapaian (fermentation) dan pereputan (decomposition) bahan bahan seperti lignin dan cellulose dan dengan itu mengakibatkan ketiadaan akibat yang tidak diingini daripada bahan bahan organik yang tidak reput. (undicompose organic matter).
  • Lactic acid bacteria berkebolehan untuk menekan atau menghapuskan penyakit kepada tanaman yang dibawa oleh micro-organism saperti Fusarium  yang selalu dialami jika ladang itu mengamalkan tanaman berterusan. Dalam keadaan normal species bacteria saperti Fusarium melemahkan daya tahan tanaman dan mendedahkannya kepada penyakit, da populasi perosak saperti nematoda akan bertambah.
  • Penggunaan lactic acid bacteria mengurangkan populasi nematode dan mengawal merebaknya Fusarium yang mana akan menyumbang kepada alam sekitar yang sihat untuk tanaman.
     3. Yeast (Saccharomycess spp)

  • Yeasts mengabongkan (synthesise) bahan bahan berguna dan antimicrobial yang diperlukan oleh tanaman  daripada amino acids dan gula yang dihasilkan oleh photosynthetic bacteria, bahan organik dan akar tanaman.
  • Bahan bioactive saperti hormones dan enzymes yang dihasilkan oleh yeast mengaktifkan cell dan pertumbuhan akar tanaman.Amino acids dan gula yang dihasilkan oleh photosynthetic bacteria  juga merupakan bahan berguna untuk Effective Micro-organisms saperti Lactic acid bacteria dan Actinomycetes.
Species Effective Micro-organisms yang berbeza (Photosynthetic bacteria ,Lactic acid bacteria dan yeast) mempunyai fungsi atau peranan masing masing. Akan tetapi Photosynthetic bacteria adalah punca (pivot) kepada semua aktiviti EM.


Photosynthetic bacteria menyokong aktiviti micro-organism lain dalam EM. Tetapi Photosynthetic bacteria juga mengguna bahan bahan yang dihasikan oleh microbes lain. Fenomina ini di namakan sebagai "Co existence and Co prosperity".


Penambahan populasi EM diladang dengan cara menambah(application) EM, akan membiakan lagi EM yang sediada diladang. Microflora diladang akan membiak dengan banyaknya dan mengujudkan satu sistem microbial yang imbang.Dalam proses ini microbes tertentu (spesis yang jahat atau durjana pada tanaman) akan musnah dan akan mengurangkan penyakit microbial yang menyumbangkan kepada penyakit bawaan tanah. Dalam perkembangan ini EM mengekalkan proses symbiotic dengan akar tanaman diantara  rhizosphere.


Akar tanaman juga mengeluarkan bahan bahan saperti crbohydrates, amino acids, organic acids dan active enzymes.EM juga mengguna bahan bahan ini untuk pertumbuhannya. Dalam proses pertumbuhannya EM juga mengeluarkan amino acids,nucleic acids dan beberapa jenis vitamins dan hormones untuk digunakan oleh tanaman. Olehitu EM dirhizosphere saling ujud (co exist) dengan tanaman.


Tumbuhan tumbuh dengan amat subur diladang yang didominasi oleh EM. Rajah dibawah menerangkan segalanya dengan lebih nyata.No comments:

Post a Comment